Kontakt

   

PUF Sp. z o.o.
ul. Różana 5, 75-212 KOSZALIN
NIP: 669-23-06-697

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRS: 0000065417
Kapitał zakładowy: 3 400 000 PLN

tel. / fax +48 94 343 50 06
email: biuro@dobreokna.com

Formularz kontaktowy